Aport przedsiębiorstwa do spółki z o.o.

Aport przedsiębiorstwa do spółki z o.o.

Kluczowe aspekty wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki z o.o.: podatkowe i prawne implikacje

Wniesienie aportem do spółki z o.o. przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz podatkiem VAT. Należy jednak sporządzić umowę w sposób fachowy gdyż przy nieodpowiednim sformułowaniu zapisów organy skarbowe mogą uznać, że wykonana czynność nie obejmuje przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części i zobowiązać przedsiębiorcę do zapłaty VAT. W tym celu niezbędne jest skorzystanie z usług specjalistów.

Aport przedsiębiorstwa do spółki z o.o. wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Aport przedsiębiorstwa uniemożliwi także opcję 9% CIT-u w roku podatkowym, w którym podatnik rozpoczął działalność oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

W odróżnieniu od przekształcenia JDG w spółkę przy wniesieniu przedsiębiorstwa aportem nie dojdzie do automatycznego wstąpienia spółki do zawartych przez przedsiębiorcę umów, konieczna jest do tego zgoda kontrahenta na cesję umowy. W tym celu najczęściej sporządza się aneks do umowy. W przypadku braku zgody umowy nie przechodzą na spółkę.

Koncesje i zezwolenia wydane na rzecz przedsiębiorcy przy wniesieniu aportu niestety nie przejdą na spółkę z mocy prawa. Niezbędne będzie ponowne uzyskanie koncesji, licencji i zezwoleń.

Skutkiem aportu przedsiębiorstwa jest przejście zakładu pracy na spółkę. Związany jest z tym obowiązek informacyjny względem zatrudnionych osób, na co najmniej na 30 dni przed planowanym aportem.

Skontaktuj sie z nami

+48 606 354 592
biuro@adwokatsobieski.pl

Dlaczego warto przenieść jednoosobową działalność do spółki z o.o

Bezpieczeństwo

Zwiększenie bezpieczeństwa przedsiębiorcy przez przeniesienie JDG do spółki z o.o.

Zaletą przeniesienia jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki z o.o. jest poprawa bezpieczeństwa przedsiębiorcy. Prowadząc JDG odpowiada się za firmowe zobowiązania całym swoim majątkiem. W dużo korzystniejszej sytuacji jest wspólnik spółki z o.o. Zasadą jest, że wspólnik nie odpowiada za zobowiązania spółki z o.o. wobec podmiotów trzecich, jego ryzyko gospodarcze dotyczy wyłącznie możliwości utraty wniesionego wkładu.

Optymalizacja podatkowa

Zalety wniesienia aportu do spółki z o.o.: oszczędności na ZUS i optymalizacja podatkowa

Wniesienie aportu do spółki z o.o. pozwala zmniejszyć wydatki na ZUS. Warunek jest taki, że spółka nie może być jednoosobowa. Udziałowcy w spółce z o.o. nie są zobowiązani do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Przy obecnie obowiązujących przepisach spółka z o.o. jest uprawniona do opodatkowania CIT -em estońskim. Warunkiem wyboru tej formy opodatkowania jest brak osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej w strukturach udziałowych. W celu optymalizacji podatkowej warto więc pomyśleć o założeniu spółki z o.o. poprzez wniesienie aportu.

Prosta spółka akcyjna

Ebook

Otrzymaj swój darmowy egzemplarz naszego ebooka „Prosta spółka akcyjna” dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę na ten temat.