Nowy Ład 2.0 prosta spółka akcyjna

Nowy Ład 2.0 prostaspolka, zmiany