Nowy Ład 2.0 od 1 lipca 2022 roku

Nowy Ład 2.0 od 1 lipca 2022 roku

cze 30, 2022 | Firma bez ZUS, Księgowość, Prosta Spółka Akcyjna, Spółka z o.o.

Nowy Ład – zmiany od 1 lipca 2022 roku

Przed nami kolejne zmiany związane z tzw. Polskim Ładem, wchodzące w życie od 1 lipca 2022. Co ulegnie zmianie? Czy przedsiębiorcy odczują niekorzystnie wprowadzone zmiany, czy jednak wprost przeciwnie i jest się z czego cieszyć? O tym, jak i o wielu innych kwestiach związanych z Nowym Ładem w niniejszym artykule.

1.Obniżenie stawki PIT z 17% do 12%

Jedną z podstawowych zmian, które wchodzą w życie od 1 lipca 2022 roku w ramach Nowego Ładu jest obniżenie stawki podatku PT z 17% do 12%. Trzeba od razu zaznaczyć, iż zmiana dotyczy podatników w pierwszym przedziale skali podatkowej według zasad ogólnych. Dotyczy to zarówno osób osiągających przychody z umów o pracę i zlecenia, jak i przedsiębiorców rozliczających PIT według skali
podatkowej. Niższa stawka podatku znajdzie zastosowanie już na etapie pobierania zaliczek na podatek – zaraz po wejściu w życie ustawy (1 lipca 2022 r.). Co istotne, 12% stawka PIT ma dotyczyć również okresu styczeń-czerwiec 2022 r., z tym że podatnicy odczują tą zmianę w 2023 r., po wypełnieniu rocznego zeznania podatkowego za 2022 r. (urzędy skarbowe mają zwrócić wtedy nadpłacony podatek).

2. Jeden termin składania rocznych PIT

Nowelizacja ujednolici termin składania rocznych zeznań przez osoby fizyczne. W tym celu wydłużony zostanie dotychczasowy termin składania zeznań PIT-28 oraz PIT-28S z końca lutego na 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Termin ten będzie obowiązywał już w stosunku do zeznań rocznych PIT-28 i PIT-28S składanych za 2022 r. W ten sposób zeznania: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT36-LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 będą składane w jednym terminie.

3. Umożliwienie przedsiębiorcom zmiany formy opodatkowania dochodu w trakcie roku

W związku z obniżeniem stawki PIT dla podatników rozliczających się według skali podatkowej, ustawodawca proponuje, aby przedsiębiorcy, którzy w 2022 r. wybrali opodatkowanie dochodu w formie podatku liniowego bądź ryczałtu, mogli zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne (które w związku z obniżeniem stawki PIT mogą być dla nich korzystniejsze fiskalnie). Podatnicy, którzy aktualnie rozliczają się na zasadach ryczałtowych mają zyskać możliwość zmiany opodatkowania pomiędzy 1 lipca a 22 sierpnia. Oznacza to, że będą mogli przez pierwszą połowę roku być opodatkowani w formie ryczałtu, a drugą połowę wg skali podatkowej. Podatnicy będą mogli zmienić formę opodatkowania jedynie na zasady ogólne. Nie będzie możliwości zmiany na ryczałt lub na podatek liniowy. Podatnicy którzy aktualnie rozliczają się ryczałtowo lub korzystają z podatku liniowego będą mogli wybrać jedynie zasady ogólne.

4. Wspólne rozliczanie z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców

Nowy Polski Ład 2.0 znosi wprowadzoną z dniem 1 stycznia 2022 r. ulgę dla samotnych rodziców/ opiekunów w postaci odliczania od podatku kwoty 1.500 zł. W jej miejsce przywraca funkcjonujący do końca 2021 r. mechanizm wspólnego rozliczania się z dzieckiem, jednak na innych niż wówczas zasadach. W tamtym stanie prawnym preferencja podatkowa polegała na opłacaniu podatku w podwójnej wysokości od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko/dzieci. Nowelizacja przewiduje takie samo rozliczenie tylko dla samotnych rodziców dzieci niepełnosprawnych. Ci, którzy takich dzieci nie posiadają, mają płacić podatek w wysokości 1,5 raza podatku obliczonego od dochodów podzielonych przez 1,5. Tu jednak mogą jeszcze nastąpić zmiany z uwagi na to, że Senat przygotował własną nowelizację ustawy o podatku dochodowym, która przewiduje przywrócenie jednakowych zasad rozliczeń w rocznych PIT dla wszystkich samotnych rodziców.

5. Podwyższenie zarobków dziecka

Zostaną wprowadzone preferencje dla rodzin i dzieci. Zwiększy się kwota zarobków, jakie może osiągnąć pełnoletnie uczące się dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. W obecnym stanie prawnym warunkiem jest nieuzyskanie przez dziecko określonych dochodów, w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej. Limit ten ma zastać podwyższony do kwoty 16
061,28 zł ( 12-krotność renty socjalnej). To oznacza, że dziecko będzie traktowane jako odrębny podatnik i obok rodzica korzystać będzie z kwoty wolnej 30 tys. zł.

Podsumowując, zmiany w Nowym Polskim Ładzie ukierunkowane są przede wszystkim na rzecz przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych – tutaj mamy całkiem sporo zmian, na które trzeba należycie się przygotować. Ponadto doczekaliśmy się kilka zmian, które nie tyle są nowością, co po prostu poprawiają te kwestie, które nie działały lub były krytykowane. Choć z werdyktem na temat wprowadzanych zmian należy się jeszcze wstrzymać, to jedno jest pewne – bałagan, który wprowadził Nowy Ład jeszcze, długo będzie znaczył swoję piętno tak na podatnikach, jak i w działalności organów podatkowych.

Szukasz rozwiązań, które pomogą Twojej firmie w optymalizacji podatkowej? Prowadzisz JDG lub zastanawiasz się nad rozpoczęciem biznesu? Prosta Spółka Akcyjna lub Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to formy prowadzenia firmy, które mogą być idealne dla realizacji Twojego pomysłu. Skontaktuj się z naszymi ekspertami i sprawdź, jak będziemy mogli pomóc.

Kontakt

Pomagamy przedsiębiorcom w prowadzeniu firm. Obsługujemy księgowość, kadry i płace, pomagamy w sprawach podatkowych i prawnych. Szukamy nieoczywistych rozwiązań, które mogą okazać się skuteczne dla naszych klientów, dlatego jedną z głównych usług naszej firmy jest zakładanie i prowadzenie prostych spółek akcyjnych, spółek z o. o., spółek komandytowo-akcyjnych oraz spółek akcyjnych.

Prosta spółka akcyjna

Ebook

Otrzymaj swój darmowy egzemplarz naszego ebooka „Prosta spółka akcyjna” dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę na ten temat.